Rotary-dokument på Svenska
  Alla officiella publikationer hos RI kan beställas on-line på: http://shop.rotary.org                         Senast uppdaterad 2016-07-25
 
Lathundar  

 

Klubb-handböcker
 

Distriktskonferens
 

Distriktsseminarium
Ledarskap

Distriktsseminarium
Medlemskap

PETS
 

Tema
 

Ungdomsutbyte
 

 

Vart skicka bidrag?
 

TRF Referensguide
 

Guvernörshandbok
2014-15

Led ditt Distrikt
2015-16

Vägledning
 

Medlemskap
 

Bilda ny klubb
 

 

PowerPoint-
mallar

 

Strategisk planering

Code of Policys


Beställning av PHF
(engelsk)Rotay Basics
2011

Procedurhandbok 2016

 

 

Rotary's Uppförandekod

 

Blankett för Donationer

 

 


Donationsblankett
(engelsk)
 

 

Guide Samförstånd

 

Handbok ClubAdmin ver-3